SKATEBOARD TRUCK 31 INCH

skateboard ass/skateboard ass

by Dimsport

 
 
 

Afmetingen/Dimensions : A 785 * 200 * 95mm

Gewicht/Poids : 2,500 kg

Verpakking/Emballage : Shrink/Shrink

Batterijen/Piles :

* geen/sans pilles